Spotify

bởi Spotify
Cài đặt
Artist

Online music streaming service

Access all of your favorite music, discover new songs, and share music online with your friends - all in one place. Create shared playlists or share individual songs with your Facebook friends with just a click of a button. Follow your favorite artists or friends to know what they are listening to, and then save the songs to your own playlists. Spotify is the best way to have access to millions of songs, and all the latest hits.

Thay đổi ở phiên bản 1.2.31.1205.g4d59ad7c

5 ngày trước
(Built khoảng 23 giờ trước)
  • không có changelog được cung cấp
  • Độc quyền

    Ứng dụng này không được phát triển công khai, nên chỉ có nhà phát triển của nó biết cách nó hoạt động. Nó có thể không an toàn theo những cách khó có thể phát hiện, và nó có thể thay đổi không cần giám sát.
    Tìm hiểu thêm
Kích thước cài đặt~205 MiB
Kích thước tải xuống188.53 MiB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt3.000.639