Rnote

bởi Felix Zwettler

Sketch and take handwritten notes

Rnote is a vector-based drawing app for sketching, handwritten notes and to annotate documents and pictures.

Disclaimer: The file format is still unstable. It might change and break compatibility between versions.

Thay đổi ở phiên bản 0.6.0

khoảng 1 tháng trước
Kích thước cài đặt~39 MB
Kích thước tải xuống17 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt71.341
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://rnote.flxzt.net

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.github.flxzt.rnote

Chạy

flatpak run com.github.flxzt.rnote