xemu

Cài đặt

Original Xbox Emulator

A free and open-source application that emulates the original Microsoft Xbox game console. Supports connecting up to 4 controllers for local play, networking for multiplayer, resolution scaling, and more.

Only "$HOME/.var/app/app.xemu.xemu/data/xemu/xemu" can be written by xemu. The Hard Disk image has to be placed there, for example, at "$HOME/.var/app/app.xemu.xemu/data/xemu/xemu/xbox_hdd.qcow2".

Thay đổi ở phiên bản v0.7.118

2 tháng trước
(Built 2 tháng trước)
  • không có changelog được cung cấp
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v2.0 only.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~19.47 MiB
Kích thước tải xuống6.52 MiB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt2.161.664