Fotema

bởi David Bliss
Cài đặt
All photos view

Admire your photos

A photo gallery for everyone who wants their photos to live locally on their devices.

Why enjoy your photo library with Fotema?

  • Many supported image formats. Fotema supports the same image formats as Loupe (the GNOME image viewer).
  • View iOS Live Photos.
  • View Android motion photos (Samsung devices only).
  • Play videos.
  • View your library by year or month.

Những thay đổi ở phiên bản 1.8.4

5 ngày trước
(Đã được dựng 5 ngày trước)
  • Phát triển bởi cộng đồng

    Ứng dụng này được một cộng đồng tình nguyện viên phát triển công khai, và phát hành dưới giấy phép GNU General Public License v3.0 or later.
    Tham gia
Kích thước cài đặt~62.74 MiB
Kích thước tải xuống27.89 MiB
Dùng được trên kiến trúcx86_64, aarch64
Số lượt cài đặt2.769