Flathub Logo

Ryujinx

от Ryujinx team
Main screen

A Nintendo Switch Emulator

Ryujinx is an open-source Nintendo Switch emulator written in C#

This emulator aims at providing excellent accuracy and performance, a user-friendly interface, and consistent builds.

Промени във версия 1.1.1214

преди 5 дни
(създадена преди 4 дни)
  • Регистърът на промените не е наличен
  • Обществен

    Този софтуер е свободен и се разработва от доброволци под „MIT License“.
    Включете се
Инсталиран размер~109.87 MiB
Изтеглен размер73.63 MiB
Налични архитектуриx86_64, aarch64
Инсталирания253 159